De har hedersuppdraget att bära den stora flaggan i Växjö Pride

När Växjö Prides hedersflagga i år syns längst fram i Prideparaden bärs den inte bara för alla som behöver vår samlade kraft, men också för en nära vän som inte längre finns med oss.

För mångårige volontären och projektgruppsmedlemmen Charlie Ånfors Sten var Växjö Prides paraddag årets allra bästa stund. I år lyfter vi hedersflaggan för honom, för att vi vill ha Charlie med oss längst fram i paraden på den dag som betydde så mycket för honom.

– Vi minns Charlie med glädje! Varje paraddag möttes vi av hans breda leende och värme. Charlie var inte bara volontär, han var vår vän och våra tankar är alltid med honom, särskilt under paraddagen, säger Susana Moćević, ordförande för Växjö Pride.

Hedersflaggan bärs av Charlies anhöriga och föreningen SPES Kronoberg, som jobbar med suicidprevention och efterlevandestöd.

Det finns i dag en stor mängd studier från olika delar av världen som tydligt visar att unga hbtq-personer har en ökad risk för psykisk ohälsa, i synnerhet depression, ångest och självmordsbeteende, jämfört med unga heterosexuella.

– Den psykiska och fysiska ohälsan bland HBTQ-personer är en av många frågor som Växjö Pride arbetar aktivt med att synliggöra och bekämpa. Vi vill verka för att alla ska känna sig bekväma med att älska den de vill och få leva i ett inkluderande och mångfacetterat samhälle, säger Susana Moćević.

Växjö Prideparad äger rum lördagen den 14 maj klockan 14, med avgång från Norrtullskolans parkering.

Tidigare års hedersflaggor har burits av:

Stolta närstående – 2019
Vakna Sverige! – 2018
Växjös skolledning – 2017

För vidare kontakt och information: info@vaxjopride.se