Om

Växjö Pride är en ideell förening som arbetar för att synliggöra, stödja och utveckla förutstättningar för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners liv. Varje år arrangerar Växjö Pride en veckas pridefestival i Växjö.

Växjö Pride vänder sig till alla som är solidariska med vår strävan att få ett mer inkluderande samhälle. Vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Växjö Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.Växjö Pride visar solidaritet med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som oss.