Värdegrund

Växjö Pride har till syfte att arrangera en festival som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoners liv.

Växjö Pride vänder sig till alla som är solidariska med vår strävan att få ett mer inkluderande samhälle.

Växjö Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Växjö Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

Växjö Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som oss.
__________________________________________________________________

Växjö Pride’s purpose is to organize a festival that in different ways enlightens, supports and develops conditions for lesbian, gay, bisexual , transgender and queer people’s lives.

Växjö Pride caters to all who are in solidarity with our efforts to achieve a more including society.

Växjö Pride endorses the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Växjö Pride is working to strengthen LGBT rights and actively reject all forms of discrimination such as racism, sexism , homophobia and transphobia.