Styrelsen

Växjö Prides styrelse består av:

Suzana Moćević, ordförande
Nina Lönnberg, kassör
Ingela Bengtsson, sekreterare
Therése Johansson, ledamot
Markus Emilsson, ledamot
Martin Scharin, ledamot
Lovisa Edenvärn, ledamot