Styrelsen

Växjö Prides styrelse består av:

Suzana Moćević, ordförande
Martin Scharin, kassör
Lovisa Edenvärn, sekreterare
Andreas Dahl, ledamot
Johanna Månsson, ledamot
Markus Emilsson, ledamot
Therése Johansson, ledamot