Styrelsen

Växjö Prides styrelse består av:

  • Suzana Moćević, ordförande
  • Martin Scharin, kassör
  • Lovisa Edenvärn, sekreterare
  • Andreas Dahl, ledamot
  • Johanna Månsson, ledamot
  • Joel Käll-Karlsson, ledamot
  • Ida Edberg, ledamot
  • Markus Emilsson, ledamot
  • Therése Johansson, ledamot